Expo actual   |   Galería    |    Exposiciones   |   Artistas   |   Tienda   |  Fondo   |   Ferias   |   Enlaces   |   Contacto


Galeria
     ESPAI D'ART 32
           
C/ Antoni Maura ,14 - 1º
  07460 - Pollença- Mallorca
T: 971 532 405 - 610 253 265                                                  
Horario:
Lunes a sábado:
10:00 a 14:00-17:00 a 21:00h.
Domingos:

10:00
a 14:00h.
 
                                                                  
     

Més enllà dels límits

Exposició Col·lectiva


10 maig - 3 de juny

 


 

                      
PAR DELÀ LES LIMITES


Més enllà dels límits

Entre el Sena i la Mediterrània,

de l’Ille de France a les Illes Balears

Artistes de França:

Ola Abdallah - Louisa Burnett-Hall - Sophie Cavalié - Albert DuPont

Marielle Guégan - Véronique de Guitarre - Marie-Pascale Jacqmin

   Frances P. Ryan - Laurence Toussaint

Artistes de Mallorca:

Ferran Aguiló - Dolors Comas - Margalida Escalas 

Miquel Planas Rossello - Père Bennassar Riera - Antoni Socias

Artistes de Menorca:

Francesc Florit Nin - Laetitia Lara - Nuria Román

 

          


Horario: De lunes a sábado: 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. - Domingos: 10:00 a 14:00 h.


C/ Antoni Maura, 14 - 1º - 07460 Pollença, Mallorca
T:971 532 405  M: 610 253 265
       info@espaidart32.com